Wie is verwerkingsverantwoordelijke en waarom?

 

De verwerkingsverantwoordelijke is degene die in juridische zin bevoegd is middelen en doel vast te stellen van de gegevensverwerking. Dat is hier de gemeente en daarom is zij verwerkingsverantwoordelijke, ook als ze in haar hoedanigheid van centrumgemeente voor een regio handelt. De andere tot de regio behorende gemeenten handelen dan op basis van volmacht of soortgelijke afspraken die de gemeenten in het samenwerkingsverband hebben gemaakt. Ook ROC’s, taalhuizen of andere instellingen die met de deelnemers de vragenlijsten invullen, zijn geen verwerkingsverantwoordelijken. Zij zorgen voor invulling van de vragenlijsten (in het geval toestemming is gegeven voor de verzameling en verwerking van de gegevens door de deelnemer) volgens instructies en afspraken met de gemeente.

 

De gemeente heeft de wetenschappers gevraagd onderzoek te doen naar de impact van leertrajecten. De wetenschappers hanteren daarvoor een onderzoeksmethode die gebruik maakt van vragenlijsten. Voor een efficiënt onderzoek zijn de vragenlijsten gedigitaliseerd. De antwoorden vormen persoonsgegevens en worden in een database opgeslagen. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) regelt de bescherming van persoonsgegevens.

 

De gemeente gaat met als specifiek doel het meten van de impact van de door haar aangeboden leertrajecten deelnemers vragen de vragenlijsten meerdere keren in te vullen. Een tweede doel voor de gemeente is dat deelnemers en hun docenten zo individueel inzicht krijgen in de resultaten voor de deelnemer zelf van het gevolgde leertraject of de gevolgde leertrajecten. Voor het onderzoek naar de impact is het individuele resultaat niet van belang, voor de deelnemers is het individuele resultaat juist wel van belang. De registratiemodule heeft ten doel vast te leggen welke leertrajecten een deelnemer heeft gevolgd. Dat is of kan ook van belang zijn bij het onderzoek naar de impact.

 

De gemeente komt met de wetenschappers overeen dat de persoonsgegevens nadat ze niet meer noodzakelijk zijn voor het individuele inzicht in de resultaten voor de deelnemer geanonimiseerd worden en naar de wetenschappelijke database worden overgebracht. De persoonsgegevens kunnen dan gewist worden, de opslagperiode van persoonsgegevens moet tot een strikt minimum worden beperkt. Het onderzoek naar de impact van leertrajecten vindt plaats aan de hand van de gegevens uit de wetenschappelijke database. Deze database bevat geen persoonsgegevens in de zin van AVG.

 

In theorie kan elke gemeente zelf de database opzetten voor de verzameling en verwerking van de persoonsgegevens. Er is voor gekozen om dat Qwasp BV te laten doen. Qwasp BV is als verwerker aan te merken. De gemeente sluit daarom een hoofdovereenkomst en een verwerkersovereenkomst met Qwasp BV af.