Ad 2. Wie is verwerkingsverantwoordelijke en waarom?


De verwerkingsverantwoordelijke is degene die in juridische zin bevoegd is middelen en doel vast te stellen van de gegevensverwerking. De gemeente geeft Qwasp opdracht tot het verrichten van onderzoek naar de impact van educatietrajecten. Qwasp bepaalt hoe het onderzoek wordt uitgevoerd en is verantwoordelijk voor het onderzoek. We gaan hier uit van een gezamenlijke verantwoordelijkheid van Gemeente en Qwasp samen, waarbij de gezamenlijke verantwoordelijken samen afspreken dat Qwasp zorgdraagt voor naleving van alle bepalingen uit de AVG. De reden hiervoor is dat de bevoegdheden van de gemeente bij het onderzoek zelf beperkt zijn.