Ad 2. Wie is verwerkingsverantwoordelijke en waarom?


De verwerkingsverantwoordelijke is degene die in juridische zin bevoegd is middelen en doel vast te stellen van de gegevensverwerking. De gemeente heeft Qwasp opdracht gegeven tot het verrichten van onderzoek naar de impact van educatietrajecten. Per 1 april 2022 heeft Prof dr Maurice de Greef  zijn functie als wetenschappelijk directeur van Qwasp neergelegd en zet hij zijn onderzoek voort bij Arteduc BV. Qwasp heeft de opdracht overgedragen aan Arteduc BV, Arteduc bepaalt hoe het onderzoek wordt uitgevoerd en is verantwoordelijk voor het onderzoek. We gaan hier uit van een gezamenlijke verantwoordelijkheid van Gemeente en Arteduc (vanaf 1 april 2022) samen, waarbij de gezamenlijke verantwoordelijken samen afspreken dat Arteduc   zorgdraagt voor naleving van alle bepalingen uit de AVG. De reden hiervoor is dat de bevoegdheden van de gemeente bij het onderzoek zelf beperkt zijn.