De verwerker is degene die ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.

De verwerker verwerkt gegevens uitsluitend overeenkomstig de instructies van de verwerkingsverantwoordelijke. De verwerker neemt geen beslissingen over het gebruik van de gegevens, de verstrekking aan derden, de bewaring, de vernietiging, enz.