Ad 3. Wie is verwerker en waarom?


Bij de gegevensverwerking voor het onderzoek is geen sprake van een verwerker. Qwasp verwerkt de gegevens, maar niet in opdracht van een ander. Qwasp is zelf verwerkingsverantwoordelijk.