De persoonsgegevens kunnen na de laatste meting worden geanonimiseerd en worden overgebracht naar de wetenschappelijke database. Indien de persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn voor de rapportage aan de individuele deelnemer, kunnen ze vernietigd worden. Het is aan de verwerkingsverantwoordelijke om de instructie voor vernietiging aan de verwerker te geven.

De gegevens in de wetenschappelijke database blijven bewaard, hiervoor gelden niet de beginselen van de AVG (het beginsel van minimale gegevensverwerking en van opslagbeperking, beide beginselen komen voort uit het algemeen geldende vereiste van noodzakelijkheid.