Ad 7. Wie is eigenaar van de persoonsgegevens?


De persoonsgegevens zijn niet te beschouwen als een zaak, waarvan iemand eigenaar kan zijn. Zodra ze niet meer noodzakelijk zijn voor de doelen waarvoor ze zijn verzameld, worden ze gewist.