Ad 5. Hoe lang worden de gegevens bewaard?


De namen van betrokkenen worden in de dataset direct na verkrijging vervangen door een persoonlijke code. Na de laatste meting wordt waar dat mogelijk is geanonimiseerd. Vervolgens worden data samengevoegd en per categorie geanalyseerd. Indien de toegepaste techniek van anonimisering en samenvoeging de risico’s uitsluit dat gegevens herleid kunnen worden om een persoon te individualiseren, of te koppelen aan een persoon en het niet meer mogelijk is om persoonsgebonden informatie af te leiden uit de data, kunnen de data worden overgebracht naar de wetenschappelijke database. De datasets worden dan automatisch gewist in de database van de sociale-inclusiemodule.

De gegevens in de wetenschappelijke database blijven bewaard, omdat ze noodzakelijk zijn voor de goede uitvoering van onderzoeksdoeleinden. Omdat sprake is van anonieme gegevens (niet te herleiden tot een persoon), zijn de regels van de AVG niet van toepassing.