Vragen en antwoorden Nederlandse Monitor Volwasseneneducatie

In Nederland faciliteren verschillende gemeenten taaltrajecten voor haar volwassen inwoners. Doel daarvan is dat deze volwassenen een betere plek in de samenleving krijgen. De vraag die gemeenten zich stellen is wat de impact is van de leertrajecten op het gebied van sociale inclusie (de sociale deelname aan de samenleving) en of deze impact blijvend is. Wetenschappers gebruiken voor het onderzoek naar de impact vragenlijsten. Deze vragenlijsten zien op verschillende thema’s: nationale taalvaardigheden, digitale vaardigheden, assertiviteit, ontmoeten & ondernemen, natuur- en sportactiviteiten en financiële vaardigheden. De vragenlijsten worden digitaal afgenomen en hierbij worden persoonsgegevens verzameld en verwerkt. Bij dit proces komt een aantal vragen op. 1. Wat is de grondslag voor de gegevensverwerking? 2. Wie is verwerkingsverantwoordelijke en waarom? 3. Wie is verwerker en waarom? 4. Wie verricht het onderzoek? 5. Hoe lang worden de gegevens bewaard? 6. Hoe worden de gegevens bewaard? 7. Wie is eigenaar van de persoonsgegevens? 8. Wie is eigenaar van de geanonimiseerde gegevens? 9. Worden de geanonimiseerde gegevens ook gewist?

Wat is de grondslag voor de gegevensverwerking ?
De grondslag voor de gegevensverwerking   Elke gegevensverwerking moet gebaseerd zijn op ten minste een van de in artikel 6 lid 1 AVG weergegeven gronden....
Zo, 1 Mrt, 2020 at 5:32 PM
Wie is verwerkingsverantwoordelijke en waarom?
Wie is verwerkingsverantwoordelijke en waarom?   De verwerkingsverantwoordelijke is degene die in juridische zin bevoegd is middelen en doel vast te stell...
Zo, 1 Mrt, 2020 at 5:18 PM
Wie is verwerker en waarom?
De verwerker is degene die ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt. De verwerker verwerkt gegevens uitsluitend overeenkom...
Zo, 1 Mrt, 2020 at 5:33 PM
Hoe lang worden de gegevens bewaard?
De persoonsgegevens kunnen na de laatste meting worden geanonimiseerd en worden overgebracht naar de wetenschappelijke database. Indien de persoonsgegevens ...
Zo, 1 Mrt, 2020 at 5:33 PM
Hoe worden de gegevens bewaard?
Een beschrijving van de technische en organisatorische maatregelen van de bewaring en beveiliging van de persoonsgegevens is opgenomen in bijlage 2 bij de v...
Wo, 4 Mrt, 2020 at 1:26 PM
Wie is eigenaar van de persoonsgegevens?
De geanonimiseerde gegevens worden in een database bewaard, die wordt beheerd door Qwasp BV. Deze is hiermee te beschouwen als eigenaar van de database. Dez...
Zo, 1 Mrt, 2020 at 5:24 PM
Worden de geanonimiseerde gegevens ook gewist?
Omdat het gaat om geanonimiseerde gegevens, is de AVG niet van toepassing op deze gegevens. De gegevens zullen worden bewaard zolang dat uit wetenschappelij...
Zo, 1 Mrt, 2020 at 5:25 PM
Wie verricht het onderzoek?
Het onderzoek wordt verricht onder verantwoordelijkheid van Maurice de Greef. Hij werkt hiervoor samen met onderzoekers verbonden aan de universiteiten van ...
Zo, 1 Mrt, 2020 at 5:36 PM
Heeft NMVE een functionaris voor gegevensbescherming?
Qwasp BV heeft een functionaris voor gegevensbescherming (FG) aangesteld, omdat op grote schaal en verspreid over geheel Nederland persoonsgegevens worden v...
Vr, 13 Mrt, 2020 at 10:10 AM
Moet een deelnemer toestemming geven om de vragenlijst in te vullen?
Ja, dit is de eerste vraag van de vragenlijst.
Ma, 23 Mrt, 2020 at 9:31 AM