Vragen en antwoorden Nederlandse Monitor Volwasseneneducatie

In Nederland faciliteren verschillende gemeenten taaltrajecten voor haar volwassen inwoners. Doel daarvan is dat deze volwassenen een betere plek in de samenleving krijgen. De vraag die gemeenten zich stellen is wat de impact is van de leertrajecten op het gebied van sociale inclusie (de sociale deelname aan de samenleving) en of deze impact blijvend is. Wetenschappers gebruiken voor het onderzoek naar de impact vragenlijsten. Deze vragenlijsten zien op verschillende thema’s: nationale taalvaardigheden, digitale vaardigheden, assertiviteit, ontmoeten & ondernemen, natuur- en sportactiviteiten en financiële vaardigheden. De vragenlijsten worden digitaal afgenomen en hierbij worden persoonsgegevens verzameld en verwerkt. Bij dit proces komt een aantal vragen op. 1. Wat is de grondslag voor de gegevensverwerking? 2. Wie is verwerkingsverantwoordelijke en waarom? 3. Wie is verwerker en waarom? 4. Wie verricht het onderzoek? 5. Hoe lang worden de gegevens bewaard? 6. Hoe worden de gegevens bewaard? 7. Wie is eigenaar van de persoonsgegevens? 8. Wie is eigenaar van de geanonimiseerde gegevens? 9. Worden de geanonimiseerde gegevens ook gewist?

Hoe lang worden de gegevens bewaard?
Ad 5. Hoe lang worden de gegevens bewaard? De namen van betrokkenen worden in de dataset direct na verkrijging vervangen door een persoonlijke code. Na ...
Vr, 29 Apr, 2022 om 12:25 PM
Waar worden de gegevens bewaard?
Ad 6. Waar worden de gegevens bewaard? Voor de opslag van de data wordt gebruik gemaakt van de dataservers van Microsoft (middels Microsoft Azure).  
Do, 19 Nov, 2020 om 2:41 PM
Wie is eigenaar van de geanonimiseerde gegevens?
Ad 7. Wie is eigenaar van de geanonimiseerde gegevens? De geanonimiseerde gegevens worden in een database bewaard, die wordt beheerd door Qwasp BV. Deze...
Vr, 29 Apr, 2022 om 5:18 PM
Worden de geanonimiseerde gegevens ook gewist?
Ad 8. Worden de geanonimiseerde gegevens ook gewist? Wanneer vaststaat dat deze geanonimiseerde gegevens geen persoonsgegevens zijn, is de AVG niet van ...
Vr, 29 Apr, 2022 om 5:19 PM
Heeft NMVE een functionaris voor gegevensbescherming?
Qwasp BV heeft een functionaris voor gegevensbescherming (FG) aangesteld, omdat op grote schaal en verspreid over geheel Nederland persoonsgegevens worden v...
Do, 19 Nov, 2020 om 2:53 PM